• Jakt05 1

Aktuelle saker

25. apr 2021

Sporprøvesesongen 2021

1. mai starter sesongen for blodsporprøver i GEHK. Prøveleder er Odd Erik Bjerke. Odd Ophus er prøveleder for ferskspor og elgspor-prøver når sesongen for dette starter 1. juli. Les mer...
25. apr 2021

Invitasjon til Ungdomsmesterskap Løshund 2021 - Frist 20. juni

Hallingdal, Valdres og Vest-Oppland elghundklubb inviterer til Ungdomsmesterskap for løshunder i 2021. Mesterskapet avholdes 18. og 19. oktober. Les mer...
12. apr 2021

Invitasjon til NM Bandhund 2021 - Frist 27. april

Østerdalen Elghundklubb inviterer til Norsk Mesterskap for bandhunder i 2021. Base for mesterskapet er lagt til TOS-arena i Os kommune 13. og 14. august. Les mer...
04. apr 2021

Avlysning av Gudbrandsdalutstillinga 17. april

Gudbrandsdalsutstillinga som skulle avholdes 17.april er dessverre avlyst. Les mer...
21. feb 2021

Årsmøtet 2021

20. februar gikk årsmøtet i GEHK av stabelen i auditoriet på Norsk Vegmuseum. Totalt var det 27 delegater. Styret ønsker velkommen til nytt styremedlem Torgeir Nordlien, og takker ellers for et godt møte. Det hele ble avrundet med utdeling av 55 diplomer og premier etter fjorårets prøvesesong. I…
05. feb 2021

Innkalling til årsmøte i Gudbrandsdal elghundklubb 2021

Styret i Gudbrandsdal elghundklubb inviterer til årsmøte 2021 lørdag 20. februar kl. 15.00 på Norsk vegmuseum (Hunderfossen), Fåberg. Les mer...
11. jan 2021

Frist for bestilling av premieskjold og championatskjold

Frist for å bestille premieskjold og/eller championatskjold er 23. januar 2021. Disse deles ut på årsmøtet i februar. Pris for championatskjold er uendret fra 2020 og er 690 kr. Prisen for premieskjold var i 2020 ca. 280 kr. Skjoldene faktureres etterskuddsvis. Les mer...
11. jan 2021

Frister i forbindelse med Årsmøtet 2021

Forslag eller saker til årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato). Forslag eller saker sendes sekretar@gehk.no. Forslag til kandidater på valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato).…

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre