• Jakt05 1

Frister i forbindelse med Årsmøtet 2021

Forslag eller saker til årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato).

Forslag eller saker sendes sekretar@gehk.no.

 

Forslag til kandidater på valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 23. januar 2021 (4 uker før møtedato).

Forslag til kandidater på valg sendes oddebjer@bbnett.no 

 

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre