• Jakt05 1

Innkalling til årsmøte i Gudbrandsdal elghundklubb 2021

 Styret i Gudbrandsdal elghundklubb inviterer til ÅRSMØTE 2021 Lørdag 20. februar kl. 15.00 på Norsk vegmuseum (Hunderfossen), Fåberg

 

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps
 6. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
 7. Styrets årsberetning for 2020
 8. Godkjenning av årsregnskap for 2020
 9. Innkomne saker

-RS-sak Forslag til reviderte lover til NEKF med merknad

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling til revidering av lover for NEKF

   -Styrets innstilling: Ingen merknad

 

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling - Jaktprøveregler bandhund

- Jaktprøveregler bandhund - Innstilling fra Bandhundkomiteen

   -Styrets innstilling: Ingen merknad

 

-RS-sak Forbundsstyrets innstilling - Jaktprøveregler Løshund

-Jaktprøveregler Løshund - Innstilling fra Løshundkomiteen

-Innstilling fra prøveledere i GEHK

   -Styrets innstilling: Styret støtter innstillingen fra prøveledere i GEHK

 

-RS-sak Endring i krav for avlshunder NEG

   -Styrets innstilling: Ingen merknad

 

-RS-sak Nye championatregler jakt løs- og bandhund

- Årsmøtevedtak GEHK 2020: Fire ganger 1. premie på løshundprøve i Norge under fire forskjellige dommere. Krav om minimum 6 poeng i moment 1 søk på minst to av prøvene tellende til NJ(L)CH. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge, Sverige eller Finland. Minst en av prøvene må være gjennomført før 23. desember

 

-RS-sak Unghundschampionet jakt

   -Styrets innstilling: Støttes ikke

 

-RS-valg 2021

   -Orienteringssak

 

- Øyerprøva 2-dags samla løshundprøve, veien videre?

-Diskusjonssak

 

 1. Kontingent for 2022
 2. Styrets budsjett for 2021
 3. Valg

 

 

Klubbens styre i 2020

 

Formann for 1 år                                Jan Erik Brenden            På valg

Nestformann for 2 år                          Ola Idar Løkken              På valg

Styremedlem/ kasserer for 2 år          Per Nermo                      Ikke på valg

Styremedlem/ sekretær for 2 år         Raymond Solberg            Ikke på valg

Styremedlem for 2 år                         Vidar Andre Holen           På valg

 1. Varamedlem for 1 år                  Erlend Borgedal              På valg
 2. Varamedlem for 1 år                  Torgeir Nordlien              På valg

 

Revisorer

Lars Navelsaker                                                                     På valg

Johan Moheim                                                                       På Valg       

 

Valgkomite

Odd Erik Bjerke                 (valgt 2018)                 Går ut

Knut Sørlundsengen          (valgt 2019)                  Ikke på valg

Jan Lien                           (valgt 2020)                  Ikke på valg

Vara: Ola John Brækken                                        På valg

 

 

Utdeling av diplomer samt bestilte premieskjold/premier og Championatskjold vil finne sted umiddelbart etter årsmøtet. Premier blir ikke ettersendt.


Grunnet Covid-19 og det høyst uforutsigbare og varierende smittevernregimet vi lever under, blir det år ingen festmiddag eller annen sosial sammenkomst i forbindelse med årsmøtet. Grunnet bl.a. smittesporing er det obligatorisk å melde seg på årsmøtet med navn og telefonnummer.


Det blir enkel servering av kaffe og kake under årsmøtet. Munnbind og Antibac blir tilgjengelig til møtet.

 

Påmelding: Meld deg på snarest og senest innen søndag 14. februar til 


Raymond Solberg
Mobil 90 95 10 52
E-post: sekretar@gehk.no


Hjertelig velkommen!


Styret i Gudbrandsdal Elghundklubb

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre