• Jakt05 1

Frister i forbindelse med årsmøtet 2022

Forslag eller saker til årsmøtet fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 21. januar 2022 (4 uker før møtedato).

Forslag eller saker sendes styret på epost: sekretar@gehk.no.

 

Forslag til kandidater på valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 21. januar 2022 (4 uker før møtedato).

Forslag til kandidater på valg sendes leder i valgkomiteen Knut Sørlundsengen på epost: knuteng@online.no 

 

Følgende verv er på valg i 2022:

Leder i styret

Kasserer i styret

Sekretær i styret

1. vara i styret

2. vara i styret

Revisorer

Nytt medlem i valgkomiteen

Varamedlem til valgkomiteen

GEHK PÅ FACEBOOK

Sponsorer

UNZWA
Lesja Fjellstyre